גלריה | שער לאבולוציה
האיורים המופיעים באתר רוכזו בגלריה ונועדו לאפשר שימוש בחומר הגרפי ובתכנים של האתר לצורכי חינוך והדרכה שלא למטרות רווח. מותר, ואף רצוי, לעשות שימוש באיורים, להפיץ לתלמידים, לעמיתים ולחברים.