אבולוציה היא שינוי בתכונות של יצורים חיים מדור לדור. המושג אבולוציה מתייחס גם לאבולוציה בקנה מידה קטן (השינוי בשכיחות גנים באוכלוסייה בין דור לדור) וגם לאבולוציה בקנה מידה גדול (התפתחות מינים שונים במהלך דורות רבים מאב קדמון משותף). האבולוציה מאפשרת לנו להבין את ההיסטוריה של החיים.

אבולוציה אינה רק עניין של שינוי במהלך הזמן. דברים רבים משתנים במהלך הזמן: עצים משירים את עליהם, הרים מתרוממים ועוברים בליה. אולם אלה אינן דוגמאות של אבולוציה, מכיוון שלא מעורב בהן שינוי דרך תורשה הגנטית.

הרעיון המרכזי באבולוציה הוא שכל היצורים החיים על פני כדור הארץ חולקים אב קדמון משותף, בדיוק כמו שאת ואתה ובני הדודים שלכם חולקים סבתא משותפת. התהליך של שינוי בתכונות מדור לדור הביא להתפתחות מגוון מדהים של יצורים חיים, חלקם מתועדים במאובנים ואת חלקם אנו רואים כיום סביבנו.

ובקצרה - האבולוציה טוענת שלוש טענות מרכזיות:

  • לחיים יש היסטוריה;
  • החיים משתנים במהלך הזמן;
  • החיים חולקים אב קדמון משותף.

להבין אבולוציה