הוראת אבולוציה היא משימה מאתגרת. האבולוציה עוסקת בטווחי זמן בלתי נתפסים, בתהליכים אקראיים ובשונות בתוך קבוצות, ובמקרים רבים דורשת חשיבה מופשטת ומורכבת. נוסף על כך, האבולוציה מתנגשת עם אמונות של רבים בכל שלוש הדתות המונותיאיסטיות.

עצים פילוגנטיים הם דרך מצוינת להציג בצורה גרפית מידע מורכב על ההיסטוריה של התפתחות קבוצות ו/או מינים  ועל הקשרים המשפחתיים ביניהם. עם זאת, עצים פילוגנטיים יכולים להיות מבלבלים. הנה כמה דגשים שיעזרו לכם להימנע מטעויות בקריאת עצים.

מדריכת קמפוס טבע מציגה מאובן של ארכיאופטריקס במסגרת יום מדע בנושא אבולוציה

פעילויות קצרות ופשוטות בכיתה יכולות לעזור להטמיע את רעיונות האבולוציה ואת ההבנה של עצים פילוגנטיים בקרב התלמידים. הנה כמה רעיונות:

מחקרים שונים בחנו שגיאות נפוצות בהבנת עצים פילוגנטיים בקרב סטודנטים, מרצים והקהל הרחב. המחקרים מצאו שרבות מהטעויות הללו נובעות מכך שהסברים שהם הגיוניים ונכונים בהקשר היום-יומי, דווקא מבלבלים ומטעים אותנו בהקשר של התהליך האבולוציוני. השגיאות הנפוצות הללו נובעות מניסיון לפרש את המידע בדרך "אינטואיטיבית". חשוב להכיר את ה"מלכודות" הללו כדי להימנע מהן: