סימטריה דו-צדית משמעה שאם נחצה את הגוף באמצע נקבל שני חצאים זהים בצורתם. לבעלי חיים רבים יש סימטריה דו-צדית. מבחינה זו פרוקי הרגליים דומים גם לנו, בני האדם.

בחנו את עצמכם!

  לחצו על בעלי החיים כדי לבדוק למי מהם יש סימטריה דו-צדית.

מקורות ומידע נוסף

"The Arthropod Story". Understanding Evolution. 2016. University of California Museum of Paleontology. Accessed 22 August 2014