בעולם החי ניתן למצוא מגוון גדול של סוגי סימטריה: למשל, יש בעלי חיים בעלי סימטריה מעגלית, כלומר אפשר לחצות אותם במספר מקומות כך שיתקבלו חצאים זהים, כמו עוגה (או קיפוד ים), ויש בעלי חיים שהם חסרי סימטריה.