עצים אבולוציוניים משפרים את ההבנה שלנו לגבי היחסים האבולוציוניים בין מינים ומאפשרים לנו לשמור טוב יותר על המגוון הביולוגי.

במקרים רבים משתמשים בעצים אבולוציוניים כדי להתמקד בקבוצת מינים או שושלות, אך עצים אבולוציוניים מאפשרים לנו הרבה יותר מזה. עצים אבולוציוניים מסייעים לנו לזהות קבוצות של שושלות עם היסטוריה אבולוציונית ייחודית, מה שמועיל מאוד כשבוחנים את סדרי העדיפויות ומנסים לבחור על אילו מינים או אזורים להגן, שהרי לצערנו אין לנו משאבים להגן על כל עולם הטבע. 

Lupinus perennis. צילום: Robert L Curtis . מקור: EOL

תורמוס (Lupinus perennis)

Solidago gigantea. מקור: Biopix

סולידגו (Solidago gigantea)

Vicia villosa. מקור: Biopix

בקיה שעירה (Vicia villosa)

לדוגמה, מדענים גילו שבתי גידול שבהם חיים צמחים מענפים המרוחקים זה מזה בעץ הפילוגנטי, נוטים להיות יותר יצרניים מבתי גידול שיש בהם צמחים רבים אך קרובים מבחינה אבולוציונית זה לזה. אם כך, כדי לשפר את בריאותה של  מערכת אקולוגית כדאי לקחת בחשבון גם את ההיסטוריה האבולוציונית של המינים הכלולים בה. מאמצי שימור אחרים מתמקדים במינים שיתרמו למגוון בעתיד. לפיכך, חוקרים בוחנים עצים אבולוציוניים וקובעים באילו שושלות סבירות גבוהה במיוחד להתמיינות של מינים חדשים ומנסים להגן על בתי הגידול של המינים הללו. מדענים וקובעי מדיניות עדיין מנסים למצוא את הדרך הטובה ביותר להשתמש במידע הזה, אך סביר שלמידע הזה תהיה חשיבות רבה בהחלטות עתידיות בתחום שימור המגוון הביולוגי.

עץ אבולוציוני שמציג צמחים. המינים המסומנים בכתום מפוזרים ברחבי העץ והמינים המסומנים בכחול יוצרים מלוכד.

אם הייתם נאלצים לבחור, על איזו קבוצה הייתם מעדיפים להגן: המינים המסומנים בכחול או בכתום? המינים המסומנים בכתום מפוזרים ברחבי העץ והמינים המסומנים בכחול יוצרים מלוכד.


 Cadotte, M.W., B.J. Cardinale, and T.H. Oakley. 2008. Evolutionary history and the effect of biodiversity on plant productivity. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 105(44):17012-17017.

Davis, E.B., M.S. Koo, C. Conroy, J.L. Patton, and C. Moritz. 2008. The California Hotspots Project: Identifying regions of rapid diversification of mammals. Molecular Ecology 17(1):120-138.

Tree adapted from Cadotte, M.W., B.J. Cardinale, and T.H. Oakley. 2008. Evolutionary history and the effect of biodiversity on plant productivity. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 105(44):17012-17017.

להבין אבולוציה