בעזרת עצים אבולוציוניים מוצאים מיני בר של צמחים מבויתים ומשפרים זנים של יבולים.

עצים אבולוציוניים הם שימושיים כאשר אנחנו מחפשים קרובי משפחה רחוקים של מינים מוכרים. לדוגמה, מיני בר שקרובים גנטית למיני תרבות חקלאיים יכולים לשאת גנים חשובים שאבדו למיני התרבות במהלך הברירה המלאכותית. הגנים הללו יכולים להשפיע על עמידות הצמחים למזיקים, למחלות ולתנאי הסביבה, וגם על היבול ועל איכות הפירות. אחרי שהחוקרים מגלים את הגנים הללו, אפשר "להחזיר" אותם למיני הבר על ידי הכלאות עם מיני הבר או על ידי הנדסה גנטית. 

עץ פילוגנטי שמציג את העגבניות המבויתות ועגבניות בר
עגבניות. צילום: Jeremy Keith. מקור: Flickr

צילום: Jeremy Keith. מקור: Flickr


Hajjar, R., and T. Hodgkin. 2007. The use of wild relatives in crop improvement: A survey of developments over the last 20 years. Euphytica 156:1-13.

Tomato tree adapted from Spooner, D.M., I.E. Peralta, and S. Knapp. 2005. Comparison of AFLPs with other markers for phylogenetic inference in wild tomatoes [Solanum L. section Lycopersicon (Mill.) Wettst.]. Taxon 54:43–61.

להבין אבולוציה