תהליכי האבולוציה פועלים על השונות הגנטית שקיימת בכל מין ומין. כך, מינים שונים שמתפצלים מאב קדמון משותף נושאים את המורשת הגנטית המשותפת להם ולאביהם הקדמון, יחד עם התכונות החדשות שנוצרו באופן אקראי במוטציות ושרדו בתהליכי הברירה הטבעית. 

למזלם של פרוקי הרגליים, הם ירשו תכונות שמאפשרות להם להגיב להזדמנויות ומאפשרות לאבולוציה לפעול וליצור התאמות חדשות ומינים חדשים. הסיפורים של שתי קבוצות - טרילוביטים וסרטנים - מדגימים זאת היטב. 

  לחצו על בעלי החיים כדי ללמוד על ההתאמות שלהם.

מקורות ומידע נוסף

"The Arthropod Story". Understanding Evolution. 2016. University of California Museum of Paleontology. Accessed 22 August 2014