התמחות של הגפיים אינה אופיינית רק לסרטנים. אנו מוצאים אותה בכל שושלות פרוקי הרגליים.

רץ מים. צילום: לירון גורן

הרגליים של רצי-מים מותאמות לשאת את משקלם על פני המים 

גובי מצרי. צילום: עוז ריטנר

הרגליים של החגבים מותאמות לקפיצה

כינת הראש. צילום: Gilles San Martin. מקור: Commons Wikimedia

לכינים רגליים שמותאמות לתפיסת שיער

עכביש. צילום: לירון גורן

לעכבישים רבים רגליים שמותאמות לאחוז בקורים דקיקים

דבורה. מקור: Wikimedia Commons

הרגליים של הדבורים מותאמות לנשיאת אבקת פרחים

רבנדל ארסי. צילום: ערן פינקל

זוג הרגליים הראשון של הנדלים הפך לשתי שיני ארס גדולות

מקורות ומידע נוסף

"The Arthropod Story". Understanding Evolution. 2016. University of California Museum of Paleontology. Accessed 22 August 2014