האבולוציה יצרה מגוון עצום של מינים והתאמות. עם זאת, האבולוציה היא לא כוח מכוון, וההתאמות מוגבלות על ידי חוקים פיזיקליים, על ידי התורשה ועל ידי הסביבה. במקרה של פרוקי הרגליים, השלד החיצוני - התאמה מוצלחת לתמיכה בגוף, להגנה ולמניעת איבוד מים, כמו גם מערכת הנשימה שלהם, יצרו גם מגבלות אבולוציוניות. חשוב לזכור שהאבולוציה יכולה לעבוד רק עם התכונות המורשות. 

קריקטורה: צומת דרכים בין מגבלות להזדמנויות

מקורות ומידע נוסף

"The Arthropod Story". Understanding Evolution. 2016. University of California Museum of Paleontology. Accessed 22 August 2014