מעבר לשלד חיצוני, אחת התכונות שמאפיינות פרוקי רגליים היא רגליים; הרבה רגליים. מבנה הפרקים של רגלי פרוקי הרגליים לא רק הקנה להם את שמם אלא הוא גם המפתח להצלחתם. במהלך הזמן, המבנה הבסיסי של הגפיים השתנה לגפיים שמתמחות בפעולות שונות, ואפשר לפרוקי הרגליים לכבוש בתי גידול וגומחות אקולוגיות חדשים.

הסרטנים מדגימים סיפור הצלחה שנובע מהתמיינות המבנה הבסיסי של הרגל לתפקידים רבים ושונים.

הסרטנים הם למעשה ארגז כלים חי:

  לחצו על כלי העבודה כדי לללמוד על מגוון התמחויות הגפיים בסרטנאים.

כפי שאתם רואים, הגפיים של הסרטנים הן ממש ארגז כלים שלם! בשושלות שונות, הגפיים התמחו בתפקידים שונים. יותר מכך, אפילו בבעל חיים אחד ניתן למצוא גפיים בעלות תפקידים שונים.   

מקורות ומידע נוסף

"The Arthropod Story". Understanding Evolution. 2016. University of California Museum of Paleontology. Accessed 22 August 2014