במהלך האבולוציה, פרוקי רגליים התיישבו במגוון גומחות אקולוגיות.

  לחצו על המודעות כדי לגלות גומחות אקולוגיות ייחודיות שתפסו פרוקי רגליים.

מקורות ומידע נוסף

"The Arthropod Story". Understanding Evolution. 2016. University of California Museum of Paleontology. Accessed 22 August 2014