ניתן לחלק את פרוקי הרגליים לחמש קבוצות, שלכל אחת מהן מאפיינים משלה. למרות ההבדלים ביניהן, כל המינים ירשו תכונות משותפות מהאב הקדמון פרוק-הרגליים שלהם וכולם חלק משושלת פרוקי-הרגליים. 

  לחצו על קצות הענפים כדי ללמוד על המאפיינים הייחודיים לכל קבוצה.

מקורות ומידע נוסף

"The Arthropod Story". Understanding Evolution. 2016. University of California Museum of Paleontology. Accessed 22 August 2014