לאורך ההיסטוריה שלהם, פרוקי הרגליים כבשו שטחי תפוצה חדשים, והם נמצאים היום במגוון עצום של בתי גידול. 

  לחצו על זכוכית המגדלת כדי לחקור בתי גידול  ייחודיים שתופסים פרוקי רגליים.

מקורות ומידע נוסף

"The Arthropod Story". Understanding Evolution. 2016. University of California Museum of Paleontology. Accessed 22 August 2014