פרוקי הרגליים מצליחים מאוד בהרבה תחומים: משך קיומם על פני כדור הארץ, מספר הפרטים, מספר המינים ומגוון המינים. עם זאת, יש תחומים שבהם הם לא הראשונים. החולייתנים משיגים אותם לפחות בהיבט אחד: הגודל!

חולייתנים הגיעו למימדים ענקיים - אפילו עצומים במקרה של הלווייתנים. אבל, למעשה, רוב החולייתנים, אפילו הקטנים שבהם, גדולים יותר מפרוק הרגליים הגדול ביותר.

למרות שפרוקי רגליים מציגים מגוון רחב מאוד של גפיים, חשוב לזכור שגפיים אלו לא נוצרו כי פרוקי הרגליים היו "צריכים" אותן. לעומת זאת, הברירה הטבעית סייעה להתפתחותן של הגפיים הללו, כפי שקרה בהתפתחות השלד החיצוני, משום שאלו העניקו יתרון הישרדותי לאבות הקדמונים של פרוקי הרגליים. 

יש רק מלכוד אחד - מה שאתה יורש מוגבל, ולעתים גם מגביל. חלק מהתכונות שפרוקי הרגליים ירשו מאבותיהם מהוות אילוצים.

מקורות ומידע נוסף

"The Arthropod Story". Understanding Evolution. 2016. University of California Museum of Paleontology. Accessed 22 August 2014