אנחנו מכירים מגוון רחב של פרוקי רגליים, אך מה משותף לכולם?

התכונות שהאב הקדמון הוריש לכל צאצאיו פרוקי הרגליים הן:

  • סימטריה דו-צדית
    (שמאל / ימין)
  • גוף הבנוי פרקים
  • שלד חיצוני קשיח
  • גפיים הבנויות מפרקים (ומכאן שמם)
  • גפיים מרובות

מקורות ומידע נוסף

"The Arthropod Story". Understanding Evolution. 2016. University of California Museum of Paleontology. Accessed 22 August 2014