כדי לשחזר את הפילוגנטיקה של החולייתנים, אנו מתחילים בבחינה של נציגים מכל שושלת כדי ללמוד על התכונות החיצוניות שלהם: האם יש לשושלת הזו חוליות, שלד גרמי, ארבע גפיים, שק שפיר וכו'.

קבוצהמלתעותריאותטופרים או ציפורנייםזפקנוצותפרווהבלוטות חלבקשקשים מקרטין
דג צמד--------
דג אמנון+-------
סלמנדרה++------
לטאה+++----+
תנין++++---+
יונה+++++--+
עכבר+++--++-
שימפנזה+++--++-

על בסיס אפיון זה ניתן לבנות את העץ הפילוגנטי. העץ נבנה על ידי שימוש בתכונות משותפות ותכונות נגזרות.

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: Building the tree .University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

בדומה לעצי משפחה, העץ הפילוגנטי מייצג דגם של שושלת. עם זאת, בעוד שמשפחות יכולות לתעד את ההיסטוריה שלהן בעודה מתרחשת, שושלות אבולוציוניות אינן יכולות; מינים בטבע לא מגיעים עם תגיות נייר שמראות את ההיסטוריה המשפחתית שלהן. לכן, יש לשחזר את ההיסטוריה של המינים על ידי איסוף וניתוח של עדויות והשערת השערות לגבי הקרבה שבין יצורים שונים – הפילוגנטיקה שלהם.

כדי לבנות עץ פילוגנטי כגון זה, ביולוגים אוספים מידע על התכונות של כל יצור שהם חוקרים. תכונות הן מאפיינים תורשתיים שאותם אפשר להשוות, כגון מאפיינים חיצוניים, מאפיינים התנהגותיים ורצפים של דנ"א.

דוגמה לעץ פילוגנטי

להבין אבולוציה