ראשית, ברירה טבעית אינה כוח-על; היא אינה מייצרת שלמות. אם הגנים שלך "טובים דיים", תוכל להעמיד צאצאים ולהעביר את הגנים שלך לדורות הבאים. אינך חייב להיות מושלם כדי לעשות זאת. די בכך שתהיה טוב יותר מפרטים אחרים באוכלוסייה כדי שהגנים שלך ישרדו וישוכפלו בדורות הבאים בשיעור גבוה יותר. עובדה זו נראית מובנת מאליה אם נסתכל על אוכלוסיות סביב: לא כל הפרטים הם הכי מצטיינים ומושלמים. ביניהם יש חזקים יותר ופחות, מהירים יותר ופחות, חכמים יותר ופחות ואפילו נושאי גנים למחלות יותר או פחות. 

שנית, נכון יותר לחשוב על ברירה טבעית כעל תהליך מאשר כעל יד מכוונת. ברירה טבעית היא תוצאה ישירה ופשוטה של מגוון תכונות, הבדלים בהצלחה ברבייה ותורשה. היא חסרת כיוון, חסרת כוונה ומכנית לחלוטין. אין לה שום מטרה והיא לא נועדה לייצר "התקדמות" או מערכת אקולוגית בשיווי משקל.

לכן, "צריך", "מנסה" או "רוצה" אינן מילים מדויקות כאשר מסבירים אבולוציה. האוכלוסייה או הפרט אינם "רוצים" או "מנסים" להתפתח, וברירה טבעית אינה יכולה לספק את מה שהיצור "צריך". ברירה טבעית בוחרת בין המגוון של הפרטים שקיים. התוצאה היא אבולוציה.

קריקטורה של דוב קוטב רועד מקור אומר: "איך מתאים לי מעיל פרווה!"

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: Selection, not perfection. University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

להבין אבולוציה