הרבה לפני צ'רלס דרווין ואלפרד ואלאס, מגלי מנגנון היווצרות המינים ותיאוריית האבולוציה, חקלאים ומפתחי זנים השתמשו בברירה כדי ליצור שינויים, לאורך דורות רבים, בתכונות של צמחים ובעלי חיים. מפתחי גזעים של בעלי חיים וחקלאים מפתחי זנים של גידולים חקלאיים, ריבו רק את הצמחים או בעלי החיים בעלי התכונות הרצויות, וכך יצרו זנים מבויתים. תהליך זה נקרא ברירה מלאכותית.

לדוגמה, חקלאים בייתו מגוון של גידולים חקלאיים מכרוב הבר.

מפתחי גזעים בייתו מגוון של כלבים, פרות, חתולים ובעלי חיים רבים נוספים. 

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: Artificial selection .University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

להבין אבולוציה