ברירה מינית נחשבת מקרה פרטי של ברירה טבעית ומתייחדת בכך שהיא פועלת על היכולת של פרט למצוא בן זוג ולהעמיד אתו צאצאים. היא בוררת תכונות שעוזרות לפרט למצוא או לזכות בגישה לבני זוג לרבייה, וכן לבחור בני זוג בעלי תכונות אשר מעלות את הסיכוי של הצאצאים לשרוד ולהתרבות. ברור למה ברירה מינית היא חזקה. מה יקרה לגנים של פרט ששורד עד לגיל זקנה אך לא מוצא בן זוג ולכן לא מעמיד צאצאים? – הגנים שלו לא יעברו לדור הבא. מבחינה אבולוציונית הכשירות שלו היא אפס.

ברירה היא דרך דו-סטרית

הברירה המינית פועלת בדרך כלל בשתי דרכים, למרות שלעתים אנו רואים חילופי תפקידים של הזוויגים השונים: 

  • תחרות בין זכרים - זכרים מתחרים על הגישה לנקבות, על זמן השהייה עם הנקבות ואפילו על הזרע של מי מהם יפרה את ביציותיה. לדוגמה, כאשר זכרי שפיריות מזדווגים עם נקבה, הם מגרדים החוצה ממערכת הרבייה של הנקבה את הזרע של זכרים שהזדווגו עם אותה נקבה לפניהם.
  • בחירה של הנקבות – נקבות בוחרות עם אילו זכרים להזדווג, כמה זמן להזדווג, ולעתים אף הזרע של מי מהזכרים יפרה את ביציותיהן. יש מינים שבהם נקבות יכולות לפלוט החוצה זרע של בן זוג לא רצוי.

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: Sexual selection .University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

להבין אבולוציה