ברירה טבעית היא אחד המנגנונים של אבולוציה, יחד עם מוטציות, זרימת גנים וסחיפה גנטית.
הרעיון הגאוני של דרווין של ברירה טבעית הוא רעיון פשוט יחסית, אך במקרים רבים מובן לא נכון. כדי ללמוד כיצד הברירה הטבעית עובדת, דמיינו שתי אוכלוסיות של חיפושיות:

שונות גנטית באוכלוסיית החיפושיות: חלקן ירוקות ואחרות חומות; חלקן גדולות ואחרות קטנות

1. יש גיוון בתכונות בשתי האוכלוסיות. לדוגמה, חלק מהחיפושיות ירוקות ואחרות חומות. 

חיפושיות ירוקות נטרפות יותר מחיפושיות חומות ולכן מעמידות פחות צאצאים מהחומות.

2. האוכלוסיות השונות מתרבות בשיעור שונה. לא כל הפרטים באוכלוסייה מצליחים להתרבות באותה מידת הצלחה, מכיוון שקיימת תחרות על המשאבים והאפשרויות להתרבות. בדוגמה שלפניכם, חיפושיות ירוקות נטרפות יותר מחיפושיות חומות ולכן מעמידות פחות צאצאים מהחומות. 

בדורות הבאים יהיו יותר חיפושיות חומות כי הצבע הוא תכונה תורשתית שמועברת מחיפושיות חומות לצאצאים שלהן.

3. התכונות של החיפושיות עוברות בתורשה. הפרטים ששורדים ומתרבים יותר, מעבירים יותר גנים לדורות הבאים. לדוגמה, בדורות הבאים יהיו יותר חיפושיות חומות כי הצבע הוא תכונה תורשתית שמועברת מחיפושיות חומות לצאצאים שלהן.

אם התהליך יימשך באותם תנאים, בסופו של דבר כל החיפושיות יהיו חומות.

4. התוצאה הסופית – ככל שהתכונה מקנה יתרון גדול יותר, כך לפרטים שנושאים אותה יהיה יתרון גדול יותר: הם יצליחו לשרוד ולהתרבות יותר, או, במילים אחרות, להעביר את המטען הגנטי שלהם ליותר צאצאים. בדוגמת החיפושיות - אם התהליך יימשך באותם תנאים, בסופו של דבר כל החיפושיות יהיו חומות. 

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: Natural selection .University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

להבין אבולוציה