הברירה המלאכותית מחקה את התהליכי הברירה הטבעית ומאפשרת לנו הצצה לתהליכים אבולוציוניים שמתרחשים בטבע.

כבר אלפי שנים שבני האדם בוררים באופן מלאכותי צמחים ובעלי חיים. כך הצטבר מידע ממספר רב של ניסויים ארוכי טווח, שנערכו על מגוון מינים, ושמאפשר לנו להבין כיצד מינים משתנים כתוצאה מרבייה סלקטיבית. דוגמאות לשינויים נרחבים במינים ניתן לראות גם בצמחים וגם בבעלי חיים. לדוגמה, ברוקולי וכרוב ניצנים לא דומים לקרוב שלהם, כרוב הבר, אך הם הושבחו ממנו.

ניסויים אלו מראים שלברירה, מלאכותית או טבעית, יכולה להיות השפעה מרחיקת לכת על אוכלוסיות. היא יכולה לשנות ולעצב מחדש את המראה ו/או ההתנהגות של יצורים, עד כדי כך שהם יגלו דמיון מועט ביותר לאבותיהם.

גם הכלבים לא תמיד דומים לזאב האפור שממנו בויתו. חלק מהגזעים מראים דמיון מועט ביותר זה לזה או לזאבים; אין בעולם זאבים שנראים כמו כלבי תחש, בולדוג או קולי. יתר על כן, סביר להניח שאם היום היינו פוגשים כלבי בית בפעם הראשונה, היינו ממיינים אותם למאות מינים שונים ורואים אותם נבדלים לחלוטין מזאבים.

דוגמה לברירה מלאכותית

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: Artificial selection. University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

להבין אבולוציה