כאשר בוחנים את התכונות הדומות והשונות של היצורים החיים, בולטת לעין התפתחות השושלות מאב קדמון משותף, כפי שמניחה תיאוריית האבולוציה. אנו רואים כי ניתן למיין את היצורים החיים לקבוצות של יצורים בעלי תכונות משותפות, וקבוצות אלה הן חלק מקבוצות גדולות יותר בעלות תכונות משותפות וכן הלאה, כמו בובת בבושקה. לתופעה הזו קוראים המדענים היררכיה מקוננת (Nested Hierarchy). קבוצות של מינים קרובים זה לזה חולקים תכונות משותפות, וככל שהמינים קרובים יותר זה לזה, מספר התכונות המשותפות גדל. 

בעץ הפילוגנטי באיור, נחשים ולטאות חולקים מספר גדול יותר של תכונות זה עם זה מאשר עם קבוצות אחרות, מכיוון שהם קרובים יותר זה לזה. דבר דומה ניתן להגיד לגבי תנינים וציפורים, לווייתנים וגמלים או בני אדם ושימפנזים. 

לבני האדם ולשימפנזים תכונות משותפות רבות. למעשה, אנחנו חולקים 98% מהדנ"א שלנו עם השימפנזים. קצת פחות תכונות משותפות לנו ולשאר קופי האדם, ועוד פחות תכונות משותפות לנו ולשאר היונקים, שאר החולייתנים או בעלי חיים אחרים. ברמה כוללת עוד יותר, אנחנו חולקים תכונות משותפות גם עם ספוגים, נרקיסים וחיידקים. 

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: Nested hierarchies. University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

להבין אבולוציה