כבר יותר מ-300 שנה שמדענים אוספים וחוקרים מאובנים המעידים על שינויים ביצורים החיים על פני כדור הארץ.

סלעי המשקע הם הסלעים הנפוצים ביותר על פני כדור הארץ. הם נוצרים בתהליך איטי ביותר כאשר חלקיקים מסלעים עתיקים יותר, שעברו בליה על ידי רוח, מים וקרח, שוקעים בקרקעית נהרות, אגמים או אוקיינוסים. העובי הרב של שכבות סלעי המשקע (שמגיע למספר קילומטרים) מהווה כלשעצמו עדות לגילו המופלג של כדור הארץ, וזאת בשל הזמן הרב הדרוש ליצירת שכבות כאלה. אך בנוסף, פעמים רבות, יחד עם החלקיקים שוקעים גם שרידים של יצורים שמתו: שלדים, קונכיות, חלקי צמחים ועוד. במהלך הזמן, שלדים אלו מתאבנים והופכים לעדויות חקוקות באבן לחיים שהיו פעם.

חיפוש מאובנים, מקור: U.S. Department of the Interior, Busreu of land management

מדענים שהתבוננו בשכבות סלעי משקע, הבחינו כי בשכבות שונות נמצאים מאובנים שונים. מאובנים אלו מהווים חלון הצצה לעבר, אל נקודות בציר הזמן של ההיסטוריה של כדור הארץ. כאשר מחברים את הנקודות ניתן לשרטט את השינוי האבולוציוני שהתרחש במשך ארבעה מיליארד שנים. התמונה במקומות מסוימים מטושטשת, ולעתים חסרים בה חלקים, אך עדויות המאובנים מצביעות על כך שהחיים הם בני מיליארדי שנים, ובמהלכן הם השתנו כל העת.

מקורות ומידע נוסף

Pojeta, J. Jr. & Springer, D. A. Evolution and the Fossil Record. American Geological Institute The Paleontological Society. 

התכנים עובדו מתוך:

 "Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution.University of California Museum of Paleontology: Fossil evidence . 22 August 2008

להבין אבולוציה