האיורים המופיעים באתר רוכזו בגלריה ונועדו לאפשר שימוש בחומר הגרפי ובתכנים של האתר לצורכי חינוך והדרכה שלא למטרות רווח. מותר, ואף רצוי, לעשות שימוש באיורים, להפיץ לתלמידים, לעמיתים ולחברים.