בידוד גיאוגרפי הוא כנראה גורם שכיח לתחילת תהליך היווצרות מינים. 

בידוד גיאוגרפי נוצר כאשר נהרות משנים את מסלול זרימתם, הרים מתרוממים, מפולות שלג ובוץ יוצרות שינויים בנוף, יבשות נודדות או יצורים נודדים לבית גידול מרוחק; הבידוד יכול לנבוע גם מכל סביבה עוינת שקוטעת את רצף בית הגידול; ואז, האוכלוסיות מתפצלות לשתיים או יותר אוכלוסיות מבודדות זו מזו, שאינן מתרבות זו עם זו,  או, במילים אחרות, שאין ביניהן זרימת גנים. בדומה לדוגמה של זבובי הפירות, הבידוד הגיאוגרפי מונע זרימת גנים בין אוכלוסיות, שכל אחת מהן חיה בתנאי סביבה שונים ובלחצי ברירה שונים.

דוגמה להתמיינות על ידי בידוד גיאוגרפי

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: Causes of speciation. University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

להבין אבולוציה