הסביבה יכולה ליצור מחסום חיצוני לרבייה בין שתי אוכלוסיות, כגון נהר או רכס הרים, אך מחסום זה לבדו לא יהפוך את שתי האוכלוסיות למינים נפרדים. הבידוד הגיאוגרפי יכול להתחיל את התהליך, אך היווצרות מינים תקרה רק אם יהיה שינוי גנטי שייצור מחסום רבייתי פנימי, אשר ימנע זרימת גנים. אם לא נוצרים מחסומים פנימיים לזרימת גנים, פרטים משתי האוכלוסיות יזדווגו בהצלחה אם וכאשר ייפגשו ביום מן הימים. 

המנגנונים שמונעים זרימת גנים ותורמים להיווצרות מינים נובעים מברירה טבעית, ברירה מינית או אף סחיפה גנטית:

  • התנהגות רבייה שונה. ההבדל בהתנהגות יכול להיות באתרי הרבייה, במועדי הרבייה או בטקסי החיזור. שינויים תורשתיים בהיבטים ההתנהגותיים הללו ייצרו בידוד רבייתי, ימנעו זרימת גנים ויובילו להתפצלות המין והיווצרות מינים חדשים.
  • חוסר התאמה באיברי המין. לעתים מתפתחת אי-התאמה באיברי המין שמונעת הזדווגות בין פרטים.
  • חוסר פוריות של הצאצאים. לעתים הבדלים גנטיים בין ההורים יוצרים צאצאים לא פוריים. הדוגמה המוכרת היא פרד, הכלאה בין חמור לסוסה (או ההפך, אף כי פחות שכיח). 
חמור, סוסה ופרד

בדוגמה של זבובי הפירות שנסחפו בהוריקן לאי, בידוד גיאוגרפי התחיל את תהליך ההתמיינות, אך לחצי ברירה שונים על האי גרמו לאוכלוסיית הזבובים החיה על האי להתפצל גנטית מאוכלוסיית היבשת. כיצד?

אולי על האי היו נפוצים פירות אחרים, וזבובי הפירות עברו ברירה להעדפת מנגו במקום בננות. האם העדפת מזון שונה מספקת להתפצלות המינים? – ובכן, התשובה היא כן אם הזבובים מוצאים בני זוג כשהם מסתובבים לצד הפירות המועדפים עליהם. כאשר יפגשו שוב, זרימת הגנים בין האוכלוסיות תהיה מצומצמת מאוד, אם בכלל, כי אלו יישארו ליד הבננות ואלו ליד המנגו. מרגע שמואטת זרימת הגנים, מתחילים להצטבר הבדלים תורשתיים, שבסופו של דבר מובילים ליצירת שני מינים שונים. 

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: Causes of speciation. University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

להבין אבולוציה