היווצרות מינים יכולה להתרחש גם באוכלוסייה שאין בה מחסום חיצוני לזרימת גנים. 

דמיינו לעצמכם מצב שבו אוכלוסייה מתפרסת על פני מרחב גדול מאוד, וכתוצאה מכך ההזדווגות אינה אקראית. פרטים מהמערב הרחוק לא יזדווגו עם פרטים מהמזרח הרחוק, ולא תהיה זרימת גנים בין קצות המרחב הגיאוגרפי. כתוצאה מכך תחול ירידה בזרימת הגנים, גם אם לא בידוד מלא. דבר זה יכול לגרום להיווצרות מינים. 

מתי סביר שייוצרו בתרחיש הזה מינים חדשים? – במקרים שבהם באזורים שונים במרחב יהיו לחצי ברירה שונים, שישנו את שכיחות הגנים בקבוצות שונות במרחב עד כדי כך שהם לא יוכלו להזדווג כאשר הם ייפגשו. 

דוגמה לצמצום זרימת הגנים

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: Causes of speciation. University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

להבין אבולוציה