הפיזור של יצורים חיים על פני כדור הארץ מספק רמזים לגבי ההיסטוריה שלהם ושל פני השטח של כדור הארץ. עדויות אלו מצטרפות לפסיפס לא רק של האבולוציה של החיים אלא גם של נדידת היבשות (טקטוניקת הלוחות). 

לדוגמה, יונקי כיס נמצאים באמריקה הדרומית והצפונית, באוסטרליה ובניו-גינאה, מקומות שכיום הם רחוקים מאוד זה מזה. אין עדות לכך שיונקי כיס חצו את האוקיינוס בשחייה או נדדו לרוחב יבשת אסיה, ולא ידוע על נתיבי נדידה בין שני המרחבים הגיאוגרפיים המרוחקים הללו. אם כך, כיצד נפוצו יונקי הכיס ממקום ההיווצרות שלהם לאזורים השונים בעולם?

תפוצת יונקי כיס היום

מאובנים של יונקי כיס נמצאו באנטרקטיקה, בדרום אמריקה ובאוסטרליה. במהלך המאה ה-20, מדענים הוכיחו כי מה שהיום הוא דרום אמריקה היה פעם חלק מיבשה קדומה שנקראה גונדוואנה, שהתפצלה לפני 160-90 מיליון שנה. יונקי כיס לא היו צריכים לנדוד מחלק אחד של העולם למשנהו; הם פשוט שטו על היבשות שלהם למיקומם הנוכחי. 

תפוצת יונקי כיס בתקופת היורה

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: Geography. University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

להבין אבולוציה