מוטציות מתרחשות בגלל מגוון גורמים. להלן שניים מהם.

  • כשל בשכפול הדנ"א

מרבית המוטציות שאנחנו סבורים שהן חשובות לאבולוציה מתרחשות ב"אופן טבעי". לדוגמה, כאשר תא מתחלק, הוא משכפל את הדנ"א שלו ולעתים העותק שמיוצר אינו העתק מושלם. ההבדל הקטן הזה בין הדנ"א המקורי להעתק הלא מושלם שלו הוא מוטציה.

כשל בשכפול הדנ"א
  • השפעות חיצוניות שמשנות את הדנ"א

מוטציות יכולות להתרחש גם כתוצאה מחשיפה לחומרים כימיים שונים או לקרינה, אשר משנים את הדנ"א וקוטעים אותו. גם כאשר התא מתקן את הדנ"א, תיקון זה אינו תמיד מושלם, והתא יהיה בעל דנ"א קצת שונה מהמקור.

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: The causes of mutations .University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

להבין אבולוציה