יש סיבות רבות מדוע ברירה טבעית לא תייצר תכונה "מהונדסת בשלמות". לדוגמה, היינו מצפים שברדלסים יוכלו לצוד יותר ולהעמיד צאצאים רבים יותר אם רק ירוצו מהר יותר. אז יש כמה סיבות מדוע ברירה טבעית לא תייצר ברדלסים מהירים או מושלמים יותר:

מחסור במגוון גנטי – ברירה יכולה לפעול רק על השונות הגנטית הקיימת. ברדלס יוכל לרוץ מהר יותר אם יהיו לו גנים לריצה מהירה יותר. אך אם גנים לריצה מהירה יותר לא יופיעו באוכלוסייה כתוצאה ממוטציות או מזרימת גנים, לא תתרחש אבולוציה בכיוון הזה.

ברדלס במהלך ריצה

מגבלות כתוצאה מההיסטוריה – יכול להיות שארגון אחר של השרירים והעצמות של רגלי הברדלס היה יכול לייצר ברדלסים מהירים יותר. אבל, צורת הגוף הבסיסית של יונקים משורטטת כבר בגנים שלהם באופן שמגביל את ההתפתחות, ולא סביר שיאפשר שינוי בכיוון הזה. 

מחירי חלופות – שינוי לשיפור תכונה אחת יכול לגרום לשינוי אחר לרעה. יכול להיות שקיימים גנים לברדלסים מהירים יותר, אך קיים מחיר לחלופה הזו, לדוגמה, שרגליים ארוכות יותר ולכן מהירות יותר, הן גם עדינות יותר ומסכנות את בעליהן. גפיים ארוכות יותר מגדילות את הצעדים, אך הסיכוי שלהן להישבר גם גדל. במקרה הזה, יכול להיות שגנים למהירות אינם מגדילים בסופו של דבר את הכשירות.

לכן, ברירה טבעית אינה מייצרת שלמות, במקרה הטוב היא מייצרת פשרות טובות. העובדה שהברירה הטבעית אינה תהליך שיוצר שלמות ניכרת גם בכך שהיא אינה מצליחה לסלק את כל הגנים המזיקים. 

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: The limitations of natural selection. University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

להבין אבולוציה