כל העדויות הקיימות תומכות בתיאוריית האבולוציה לפיה החיים על פני כדור הארץ התפתחו, ומינים חולקים אבות קדמונים משותפים. הביולוגים כיום אינם דנים בשאלה האם מתרחשת אבולוציה, אלא כיצד היא מתרחשת. 

המחקר האבולוציוני אוסף נתונים ותצפיות, מציע השערות, מייצר מודלים ודן בתוצאות של עמיתים. כל הפעילות הזו היא חלק ממחקר מדעי המתנהל בדיוק כמו כל תחום מדע אחר. 

חלק מהשאלות שביולוגים חוקרי אבולוציה שואלים:

  • האם אבולוציה מתרחשת כתהליך הדרגתי איטי או בקפיצות מהירות?
  • מדוע קבוצות (קליידים) מסוימות מגוונות מאוד ואחרות דלות?
  • כיצד האבולוציה מייצרת תכונות חדשות ומורכבות?
  • האם יש מגמות באבולוציה, ואם כן, אילו תהליכים מייצרים אותן?
שרבוט של עץ פילוגנטי מהמחברת של צ'רלס דרווין

שרבוט של עץ פילוגנטי מהמחברת של צ'רלס דרווין

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: The big issues. University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

להבין אבולוציה