התאמות הן תכונות שמאפשרות ליצורים לשרוד ולהתרבות טוב יותר, וכתוצאה מכך עולה כשירותם. בעצם, כל תכונה בעלת בסיס גנטי שהברירה הטבעית מעלה את שכיחותה באוכלוסייה היא בהגדרה התאמה. לדוגמה, אם הצבע החום של החיפושיות מקנה להן הסוואה טובה יותר בהשוואה לצבע הירוק, שכיחותו של הצבע החום באוכלוסייה תעלה כתוצאה מתהליך של ברירה טבעית. נוכל גם לומר שהברירה הטבעית יצרה התאמה בדמות צבע ההסוואה של החיפושית. 

התאמות יכולות להתבטא באופנים רבים: התנהגות שמאפשרת הימנעות מטורפים, חלבון שמתפקד טוב יותר בטמפרטורת הגוף, מבנה אנטומי שמקנה ליצור נגישות למשאב בעל ערך כגון מים או מזון. למעשה אין כמעט תכונה תפקודית או מנגנון ביולוגי של האורגניזם שהם אינם התאמות. 

חקיינות

חרק שמחקה עלה

הדמיון בין החרקים לעלים מאפשר להם להימנע מטריפה.

חומרי רעל

צמח רעיל

עלי החצב מכילים חומרים שגורמים לכבשים להימנע מלאכול אותם.

התמצאות בעזרת גלי קול (אקו-לוקציה)

עטלף חרקים. צילום: Michael Pennay

עטלפי חרקים פעילי לילה צדים חרקים קטנים בדיוק רב.

אם כך, מה אינו התאמה? – דברים רבים. לדוגמה, מבנים שרידיים - שרידים של התאמות שהיו קיימות באב הקדמון של המין, אך אינם משמשים את המין עצמו, מכיוון שסביבתו שונה מזו של האב הקדמון שלו.

Astyanax fasciatus, מקור התמונה: flicker, James St. John

Astyanax fasciatus. מקור התמונה: flicker, James St. John

לדגים החיים במערות חשוכות לגמרי עיניים שאינן מתפקדות ואינן קולטות גירויים חזותיים. כאשר האבות הקדמונים של דגים אלה הגיעו למערה, היו להם עיניים, אך בסביבה החשוכה של המערה לא היה יתרון לדגים בעלי ראייה טובה, ולכן הברירה הטבעית לא פעלה בכיוון של התפתחות העיניים או אפשרות ראייה. כיום לדגים אלה עדיין יש עיניים, אך הן אינן מתפקדות ואינן התאמה; עיניים אלו הן תוצר לוואי של ההיסטוריה האבולוציונית של הדגים.


מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: Adaptation .University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

להבין אבולוציה