אם שני מינים חיים בצמידות רבה זה לזה, הם יכולים לעבור אבולוציה במקביל זה לזה. תופעה זו - היווצרות מינים מצומדת, שכיחה במיוחד בין טפילים לפונדקאים שלהם. 

כדי להמחיש כיצד זה קורה, דמיינו לעצמכם כינים שחיות על מינים של מכרסמים. כאשר המכרסמים נפגשים ומזדווגים, גם לכינים משני המכרסמים נוצרת הזדמנות להתרבות זה עם זו, ואולי להחליף מכרסם מארח. החלפת הפונדקאים מאפשרת זרימת גנים בין הכינים הטפילות.
ציור: זוג מכרסמים נפגשים ומזדווגים, וכך מאפשרים גם לכינים משני המכרסמים הזדמנות להתרבות זה עם זו, ואולי להחליף מכרסם מארח.
מה יקרה לכינים אם השושלת של המכרסמים תתפצל לשני מינים שונים? במקרה זה, ייווצר בידוד גיאוגרפי בין אוכלוסיות הכינים, ובעקבות כך סביר שגם שושלת הכינים תתפצל לשני מינים נפרדים.
ציור: עצים פילוגנטים של אוכלוביות המכרסמים והכינים
חוקרי אבולוציה יכולים במקרים רבים לזהות היווצרות מינים מצומדת מכיוון שהשושלות של הפונדקאים והטפילים דומות בהתפצלויות ובענפים.
ציור: היווצרות מינים מצומדת של מכרסמים וכינים

איור זה מציג את התהליך בצורה פשטנית. בדרך כלל העצים הפילוגנטיים של הפונדקאים והטפילים אינם בדיוק תמונת ראי זה של זה, אך הם בהחלט מעידים על היווצרות מינים מצומדת.

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: Cospeciation. University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

להבין אבולוציה