כיצד מינים נוצרים?

מינים נוצרים כאשר שושלת מתפצלת ונוצרים שני מינים או יותר. לאירוע ההתפצלות הזה אנחנו קוראים התמיינות (speciation) או היווצרות מינים.

אירועי התמיינות בעץ פילוגנטי

כיצד זה קורה? התרחיש הדמיוני הבא יכול להיות אירוע היווצרות מינים של זבובי פירות.

ציור: זבובי פירות על בננה רקובה

הרקע: אוכלוסייה של זבובי פירות חיה לה בשלווה, נהנית מהבננות הנרקבות ומטילה בהן את ביציה.

ציור: הוריקן שוטף את הבננות לחוף של אי, הרחק מהיבשת.

הסופה פוגעת: הוריקן שוטף את הבננות ואיתן את צאצאי הזבובים הצעירים אל לב הים.  לאחר זמן מה הבננות נסחפות ומגיעות לחוף של אי, הרחק מהיבשת. הזבובונים שהגיעו איתן גדלים ומתבגרים. שתי הקבוצות של הזבובים, זו שעל היבשת וזו שעל האי, רחוקות זו מזו ואין ביניהן זרימת גנים. עם זאת, הן עדיין יכולות להתרבות זו עם זו ובינתיים לא נוצרו מינים חדשים.

ציור:  תנאי הסביבה בשני בתי הגידול - האי והיבשת -  מעט שונים, והאוכלוסיות מתפצלות.

האוכלוסייה מתפצלת: תנאי הסביבה בשני בתי הגידול - האי והיבשת -  מעט שונים, והאוכלוסיות מתפתחות תחת לחצי ברירה טבעית אחרים. האוכלוסיות גם חוות אירועים אקראיים שונים. לאורך הזמן ולאחר דורות רבים, צורת הגוף של הזבובים, העדפות המזון שלהם וטקסי החיזור מתפתחים בנפרד על האי ועל היבשת. 

ציור: כאשר סופה נוספת סוחפת לאי קבוצת זבובים חדשה מהיבשת, הזבובים נפגשים שוב, אך הם לא מתרבים זה עם זה מכיוון שטקסי החיזור שלהם שונים וגם מכיוון שאלה שכן מזדווגים, מטילים ביצים לא פוריות בגלל הבדלים גנטיים בין שתי האוכלוסיות.

הזבובים נפגשים שוב: כאשר סופה נוספת סוחפת לאי קבוצת זבובים חדשה מהיבשת, הם לא מתרבים עם אוכלוסיית הזבובים שנמצאת על האי גם מכיוון שטקסי החיזור שלהם שונים וגם מכיוון שאלה שכן מזדווגים, מטילים ביצים לא פוריות בגלל הבדלים גנטיים בין שתי האוכלוסיות. השושלת התפצלה וגנים לא יכולים לזרום בין שתי האוכלוסיות.

זהו מודל מפושט של היווצרות מינים כתוצאה מבידוד גיאוגרפי. במקרים רבים, אנחנו יכולים לשחזר רק חלק מהתהליכים שהביאו להיווצרות מינים כי אין מספיק עדויות לכל התהליך. עם זאת, קיימות מספיק עדויות שתהליכים מסוג זה מתקיימים.

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: Defining speciation. University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

להבין אבולוציה