• הסבר לשינויים אבולוציוניים מרכזיים - שינויים בגנים שמבקרים את תהליך ההתפתחות יכולים להשפיע באופן משמעותי על היצור הבוגר. מכיוון שהשפעות אלו משמעותיות כל כך, מדענים סבורים ששינויים בגנים התפתחותיים תרמו לתמורות אבולוציוניות רחבות היקף. שינויים התפתחותיים יכולים להסביר כיצד יונקים בעלי פרסות עברו אבולוציה ליונקים ימיים, כיצד צמחי מים כבשו את היבשה, וכיצד חסרי חוליות קטנים ובעלי שריון צימחו כנפיים. 

התפתחות היא התהליך שבו עובר הופך ליצור בוגר ובסופו של דבר מת. במהלך ההתפתחות, הגנוטיפ של היצור בא לידי ביטוי כפנוטיפ, וחושף את הגנים לתהליך של ברירה טבעית. חקר ההתפתחות חשוב למחקר של ביולוגיה אבולוציונית מכמה סיבות:

התפתחות שני זוגות כנפיים במקום זוג אחד אצל זבוב פירות

מוטציות בגנים שמבקרים את ההתפתחות של זבובי פירות יכולים לגרום לשינויים משמעותיים בצורה החיצונית שלהם. לדוגמה, התפתחות שני זוגות כנפיים במקום זוג אחד.

גידול רגליים במקום שבו בדרך כלל יש להם מחושים אצל זבוב פירות

מוטציה בגן התפתחותי אחר יכולה לגרום לכך שלזבובי הפירות יגדלו רגליים במקום שבו בדרך כלל יש להם מחושים.

הומולוגיה בין עוברים של טטרפודים
  • חקר ההיסטוריה האבולוציונית - ההתפתחות של היצור יכולה לרמוז על ההתפתחות האבולוציונית שלו. במקרים רבים, עוברים של מינים שונים דומים זה לזה, ורק בשלבי התפתחות מאוחרים מופיעים הבדלים בין המינים השונים. מכך אנו מסיקים שלמינים אלו אב קדמון משותף, שהוריש להם את שלבי ההתפתחות הראשוניים הדומים. 

  • הגבלת השינוי האבולוציוני - תהליכים התפתחותיים יכולים להגביל את האבולוציה, ולמנוע מתכונות מסוימות בשושלות מסוימות לעבור אבולוציה. לדוגמה, התפתחות יכולה להסביר מדוע אין הולך על ארבע שהוא בעל שש אצבעות אמיתיות. 

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: Development. University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

להבין אבולוציה