חקר ההתפתחות העוברית של יצורים יכול לספק רמזים על האבולוציה שלהם; במקרים רבים, בשלבי ההתפתחות העוברית באים לידי ביטוי מאפיינים שהם משותפים למינים שונים בעלי אב קדמון משותף. 

לנחשים היה אב קדמון בעל גפיים

בתחילת ההתפתחות העוברית של כמה מיני נחשים, ניתן להבחין בניצני גפיים אחוריות, אך אלו נעלמים עם גדילתם והבוגרים חסרי רגליים. עדויות מחקר ההתפתחות העוברית של נחשים, יחד עם עדויות ממאובנים של נחשים עם גפיים אחוריות, תומכות בהשערה שהנחשים התפתחו מאב קדמון בעל גפיים. 

גפיים שרידיות בנחש

ללווייתני מזיפות היה אב קדמון בעל שיניים

ללווייתנים בעלי שיניים יש שיניים לאורך כל חייהם. ללווייתני מזיפות, לעומת זאת, יש שיניים רק בשלבי ההתפתחות העוברית המוקדמים, והם מאבדים אותן לקראת הלידה. הקיום של שיניים בעוברים של לווייתני מזיפות מעיד על כך שהם צאצאים ללווייתנים בעלי שיניים. בנוסף, נמצאו מאובנים של מה שנחשבים לווייתני מזיפות ראשונים (Aetiocetus), שגם להם היו שיניים. הם חיו לפני כ-25 מיליון שנה, בסוף עידן האוליגוקן.

אב קדמון של לווייתן מזיפות

תופעות אלה הן הגיוניות רק במסגרת תפיסה אבולוציונית, שבמסגרתה לנחשים יכולות להיות גפיים ולווייתני מזיפות יכולים להיות בעלי שיניים.

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: Homologies: developmental biology. University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

להבין אבולוציה