כל היצורים החיים דומים זה לזה בבסיסם. ברמה התאית והמולקולרית, כל היצורים החיים דומים מאוד זה לזה. הדמיון הזה מוסבר בקלות על ידי אבולוציה, אם מניחים שכל היצורים החיים חולקים אב קדמון משותף. 

כל היצורים בנויים מתאים, הכוללים קרומים המלאים במים, חומר גנטי, חלבונים, שומנים, פחמימות, מלחים וחומרים נוספים. מרבית התאים משתמשים בסוכר כמקור אנרגיה ובחלבונים כאבני בניין. גם כשבוחנים תאי צמחים ותאי בעלי חיים (אנימלים) הדמיון ביניהם בולט לעין: לכל אחת משתי הקבוצות יש רק שלושה אברונים תאיים ייחודים.  

הומולוגיה בין תא צמחי ותא אנימלי

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: Homologies: cellular/molecular evidence. University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

להבין אבולוציה