מינים שהם קרובים זה לזה אבולוציונית חולקים דמיון אנטומי. לעתים הדמיון בולט, כמו למשל הדמיון בין תנינים לאליגטורים, אך לעתים נדרש לא מעט מחקר משווה כדי להבין לעומק את הדמיון והקרבה. 

לדוגמה, במבט ראשון לווייתנים וקוליברים ("יונקי דבש") נראים מאוד שונה: הם בגדלים שונים לחלוטין וחיים בסביבות חיים אחרות לגמרי. המראה החיצוני שלהם לא מרמז בשום דרך שהיא על קרבה כלשהי ביניהם. אולם, לשניהם –גם ללווייתנים וגם לקוליברים – שלד של הולך על-ארבע שאותו ירשו מאב קדמון משותף. תהליכים אבולוציוניים שהתרחשו במשך מיליוני שנים יצרו, בתהליך של ברירה טבעית, התאמה של כל אחד מהם לאורחות החיים שלו. למרות השוני החיצוני בין הלווייתנים והקוליברים, קל להדגים את יחסי הקרבה ביניהם כשבוחנים את המבנה האנטומי שלהם ומשווים בין שניהם; כמעט לכל עצם בגוף של אחד מהם יש עצם מקבילה בגוף של האחר, למעט אותן עצמות שנעלמו במהלך האבולוציה. 

הומולוגיה בין לווייתן מזיפות וקוליברי

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution.University of California Museum of Paleontology: Homologies. Accessed 1.7.2015

להבין אבולוציה