הוראת אבולוציה היא משימה מאתגרת. האבולוציה עוסקת בטווחי זמן בלתי נתפסים, בתהליכים אקראיים ובשונות בתוך קבוצות, ובמקרים רבים דורשת חשיבה מופשטת ומורכבת. נוסף על כך, האבולוציה מתנגשת עם אמונות של רבים בכל שלוש הדתות המונותיאיסטיות.

 יכולת ההבנה שלנו את התהליך משתנה ומתפתחת בהתאם לגיל, בהתאם להתפתחות הקוגניטיבית ולידע שצברנו. הטבלאות בעמודים שלהלן  מתארות את היכולת של תלמידים בשכבות גיל שונות להבין מושגים באבולוציה.

מאת: ברוריה אגרסט.

בציבור נפוצה הדעה כי יש מחלוקת בין דת ומדע וכי שני אלה אינם יכולים לדור בכפיפה אחת. על כן , פעמים רבות עולה השאלה כיצד אנשי מדע מאמינים, המנהלים אורח חיים דתי, חיים את הסתירה הזאת לכאורה . אמרתי "לכאורה" כי במאמר זה ננסה לברר האמנם הסתירה היא אמיתית או "לכאורה".

עצים פילוגנטיים הם דרך מצוינת להציג בצורה גרפית מידע מורכב על ההיסטוריה של התפתחות קבוצות ו/או מינים  ועל הקשרים המשפחתיים ביניהם. עם זאת, עצים פילוגנטיים יכולים להיות מבלבלים. הנה כמה דגשים שיעזרו לכם להימנע מטעויות בקריאת עצים.

פעילויות קצרות ופשוטות בכיתה יכולות לעזור להטמיע את רעיונות האבולוציה ואת ההבנה של עצים פילוגנטיים בקרב התלמידים. הנה כמה רעיונות:

מחקרים שונים בחנו שגיאות נפוצות בהבנת עצים פילוגנטיים בקרב סטודנטים, מרצים והקהל הרחב. המחקרים מצאו שרבות מהטעויות הללו נובעות מכך שהסברים שהם הגיוניים ונכונים בהקשר היום-יומי, דווקא מבלבלים ומטעים אותנו בהקשר של התהליך האבולוציוני. השגיאות הנפוצות הללו נובעות מניסיון לפרש את המידע בדרך "אינטואיטיבית". חשוב להכיר את ה"מלכודות" הללו כדי להימנע מהן:

משאבים