אם היינו רוצים לדחוס את 3.8 מיליארד השנים של היסטוריית החיים על פני כדור הארץ לדקה אחת, היינו צריכים לחכות 50 שניות כדי שהחיים הרב-תאיים יתפתחו, עוד 4 שניות עד שהחולייתנים יעלו ויכבשו את היבשה, וארבע שניות נוספות עד שהפרחים יתפתחו. רק ב- 0.002 השניות האחרונות יופיע האדם כפי שאנו מכירים אותו היום.

הביולוגים מציגים את ציר הזמן בעץ הפילוגנטי על ידי שרטוט אורך הענפים בהתאמה למשך הזמן שחלף מאז שהשושלת נוצרה. אם עץ החיים היה משורטט בצורה הזו, היה לו גזע ארוך ביותר לפני שהיו צצים ענפי הצמחים ובעלי החיים.

העץ הפילוגנטי שלפניכם מציג את התפתחותם של החולייתנים – קלייד קטן ביותר בעץ החיים. אורך הענפים הותאם כדי להראות מתי שושלות התפצלו ומתי נעלמו. 

עץ פילוגנטי שמציג את החולייתנים. אורך הענפים הותאם כדי להראות מתי שושלות התפצלו ומתי נעלמו.

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: Adding time to the tree. University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

להבין אבולוציה