מדוע מהתפצלות אחת בעץ פילוגנטי נוצרים ענפים עשירים במינים וענפים אחרים דלים במינים? אחת האפשרויות היא שהסביבה באותה עת התאימה לאותו ענף, ופתחה אפשרויות רבות להתמיינות נוספת. במילים אחרות - שושלת אחת מבין השושלות עברה התמיינות במקום הנכון בזמן הנכון. הגורמים להזדמנויות השונות יכולים להיות:

  • הסביבה הציעה הזדמנויות להתמחות.
  • חלק מהסביבה היה מבודד רבייתית.
  • הסביבה אפשרה שחרור מתחרות עם מינים אחרים.

כל הגורמים האלו יכולים לפעול בחלק מהתרחישים. לדוגמה, תארו לעצמכם חרק אוכל צמחים שהגיע מהיבשת לאי טרופי. על היבשת, גודל האוכלוסייה שלו ומגוון המשאבים שהוא יכול לנצל מוגבלים על ידי מינים אחרים שמתחרים בו על אותם משאבים. על האי, לעומת זאת, הוא מוצא צמחים חדשים שמעולם לא טעם. יכול להיות שברירה טבעית גורמת לקבוצות חרקים שונות להתמחות במיני צמחים שונים וכך, עם הזמן, נוצר בידוד רבייתי. כל התהליכים האלו יכולים ליצור גיוון, אבל רק אם לאוכלוסייה על האי יש מספיק שונות גנטית כדי להתפצל ולנצל הזדמנויות שונות שהסביבה החדשה מציעה.

להיות בזמן הנכון במקום הנכון הוא לעתים הסיבה לכך שקליידים מסוימים עשירים במינים ואחרים דלים.

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: Diversity in clades. University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

להבין אבולוציה