מדענים משתמשים במונח 'כשירות' כדי לציין את מידת היכולת של פרט מסוים להעמיד צאצאים ולהעביר את הגנים שלו לדורות הבאים בהשוואה לפרטים אחרים.

לכן, אם חיפושיות חומות מצליחות באופן עקבי להתרבות טוב יותר מאשר חיפושיות ירוקות, נאמר כי לחיפושיות חומות כשירות גבוהה משל הירוקות.

כמובן שכשירות היא דבר יחסי. הכשירות תלויה בתנאי הסביבה. הכשירות של פרט מסוים בעידן הקרח בוודאי שונה מהכשירות של פרט בעל הרכב גנטי (גנוטיפ) דומה כשעידן הקרח הסתיים והאקלים התחמם. 

כשירות היא מונח שימושי מאוד, מכיוון שקל לדבר על ברירה טבעית על בסיס הכשירות. הגנוטיפ הכשיר ביותר הוא לא בהכרח החזק ביותר, המהיר ביותר או הגדול ביותר. הגנוטיפ הכשיר ביותר הוא זה שמצליח בעקביות לשרוד, למצוא בן זוג, להתרבות,  ובסופו של דבר להעביר את הגנים שלו לדורות הבאים. 

ברירה טבעית אינה רק יכולת ההישרדות. כפי שמראה המונח 'כשירות', ההישרדות היא רק מחצית הסיפור. החצי השני הוא יכולת הרבייה – היכולת למצוא בן זוג, להתרבות ולהעביר את הגנים לדורות הבאים.

הסוואה של עשים בצבעים שונים, מקור התמונה: ויקיפדיה

עשים בהירים מוסווים טוב יותר על רקע קליפת העץ ולכן הכשירות שלהם גבוהה יותר. בתקופת המהפכה התעשייתית הופיעו עשים כהים, שהיו מוסווים טוב יותרעל רקע העצים המפויחים. הכשירות של עשים אלה הייתה גבוהה יותר. מקור התמונה: ויקיפדיה

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: What about fitness? University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

להבין אבולוציה