החיים החלו לפני כ-3.8 מיליארד שנים, חרקים הופיעו והתגוונו לפני 290 מיליון שנה, אך השושלות של בני האדם והשימפנזים התפצלו זו מזו רק לפני 5 מיליון שנה. כיצד הצליחו מדענים לשחזר את רצף האירועים הזה שהתרחש בעבר הרחוק? 

מדענים מתחומי מחקר רבים ושונים מרכיבים יחד פסיפס ידע שמשחזר את תמונת העבר, מספר על ההווה, ואפילו חוזה במידה מסוימת את התהליכים שיתרחשו בעתיד. מדענים אלה עוסקים במדעי כדור הארץ, מדעי האטמוספרה ומדעי החיים. הם משתמשים בשיטות פיזיקליות, כימיות וביוכימיות. 

שלוש שיטות עיקריות מסייעות לקביעת המועד של אירועים שונים שהתרחשו בהיסטוריה של כדור הארץ: 

איור סכמטי של מבנה האטום

זמן מחצית החיים של יסודות רדיואקטיביים מאפשר למדענים לקבוע ישירות את גילם של סלעים וחומרים על ידי שיטות של תיארוך רדיומטרי. 

איור סכמטי של חתך בשכבות הסלע

שכבות הסלע (מדע הסטרטיגרפיה, תחום של הגיאולוגיה) מספקות מידע על רצף האירועים שממנו אפשר להסיק על התיארוך היחסי. 

איור סכמטי של מולקולת DNA

שעונים מולקולריים (קצב שינוי ידוע של גנים מסוימים) מאפשרים למדענים לקבוע את מידת המרחק הגנטי בין מינים שונים ולהסיק לגבי המועד שבו התרחשו השינויים.

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: How we know what happened when. University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

להבין אבולוציה