תפיסת האבולוציה כסולם גורמת לבעייתיות הרבה ביותר כאשר דנים באבולוציה של האדם, ויצרה תפיסה שגויה לפיה מוצא האדם מהשימפנזה. האדם לא התפתח מהשימפנזה! אם כך, מה יחס הקרבה האבולוציוני בינינו לבין השימפנזים? -  לאדם ולשימפנזה היה אב קדמון משותף. 

הפילוגנטיקה של היצורים הקרובים ביותר לנו נראית כך:

עץ פילוגנטי של היצורים הקרובים ביותר לאדם

חשוב לציין כי מכיוון שניתן לשרטט את ענפי העץ מסובבים סביב צירם, אפשר לצייר את העץ הפילוגנטי של הפרימטים (קופי האדם, שאליהם האדם הנבון משתייך) גם בצורה הזו:

עץ הפילוגנטי של פרימטים

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: Trees, not ladders .University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

שימפנזה, צילום: tangi_bertin, Flickr

צילום: tangi_bertin, Flickr

חשוב לזכור:

  1. בני האדם לא התפתחו משימפנזים. בני האדם והשימפנזים הם בני דודים אבולוציוניים וחולקים אב קדמון משותף, שהוא לא אדם ולא שימפנזה.
  2. בני האדם אינם עילאיים או מפותחים יותר מיצורים אחרים. מאז שהשושלת של בני האדם והשימפנזים התפצלה, בכל שושלת בת התפתחו תכונות ייחודיות.

להבין אבולוציה