סימטריה דו-צדית משמעה שאם נחצה את הגוף באמצע נקבל שני חצאים זהים בצורתם. לבעלי חיים רבים יש סימטריה דו-צדית. מבחינה זו פרוקי הרגליים דומים גם לנו, בני האדם.

מקורות ומידע נוסף

"The Arthropod Story". Understanding Evolution. 2016. University of California Museum of Paleontology. Accessed 22 August 2014

בחנו את עצמכם!

  לחצו על בעלי החיים כדי לבדוק למי מהם יש סימטריה דו-צדית.