החיים הם מופע מרהיב של מורכבויות, לדוגמה כנפיים אווירודינמיות, מבנים מרובי חלקים כגון עיניים ומסלולים כימיים מפותלים. הסתכלות על המורכבויות האלו מעלה בהכרח את השאלה - כיצד הן התפתחו?

המדע מנסה להתמודד עם השאלה הקשה הזו. 

מכיוון שנראה שמרבית התכונות המורכבות הן התאמות, כנראה שהן התפתחו בצעדים קטנים באמצעות ברירה טבעית. משמעות הדבר שהיו צורות מעבר לפני שהתפתחו כנף בעלת כושר תעופה מושלם, מסלול כימי פתלתל או עין בעלת כושר ראייה. אבל, מה היה הטעם במבנה של חצי כנף או בחלקים של עין? אם צורות המעבר להתאמות האלו עדיין לא היו ההתאמות עצמן, כיצד הן נוצרו על ידי ברירה טבעית? זו שאלה מורכבת, שעל התשובה עליה אין עדיין הסכמה. התשובות שניתנו עד כה לשאלה זו הן:

לצורות הביניים היה יתרון יחסי. יכול להיות שלצורות הביניים היה יתרון ממשי, גם אם לא באופן ברור. לדוגמה, גם מבנה של עין פשוטה, שיש בה רק חלק מרכיבי העיניים המורכבות שאנחנו מכירים היום, אבל היא כבר יכולה להבחין בין אור לחושך (כמו למשל העיניים של תולעים שטוחות), מקנה יתרון.

תולעת שטוחה

צורות הביניים הקנו התאמה אחרת מההתאמה הסופית. צורות הביניים הקנו יתרון בהיבט שונה מזה של ההתאמה שנוצרה בהמשך האבולוציה. לדוגמה, אנו משערים שהאבולוציה של הנוצות הקדומות לא הייתה קשורה כלל לתעופה אלא לבידוד ולראווה. במקרה זה הברירה הטבעית "שיחקה משחק כפול" כשתכונות שנבררו למטרה אחת, כדוגמת בידוד, בסופו של דבר תרמו להתפתחות תכונה אחרת לגמרי כגון תעופה. 

נצות ראשונות

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: Looking at complexity. University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

להבין אבולוציה