אבולוציה היא התהליך שבו היצורים שקיימים היום התפתחו מאבותיהם הקדמונים. מכאן שהאבולוציה אחראית גם על הדמיון המדהים שאנחנו רואים בין יצורים שונים וגם על המגוון העצום של החיים. אבל, כיצד בדיוק היא מתרחשת?

מגוון היצורים החיים משתנה כל העת במנגנון של ברירה טבעית. הבסיס לתהליך האבולוציה הוא השונות הגנטית. האבולוציה של תכונות ומנגנונים ביולוגיים היא תוצאה של פעולת כוחות ברירה על השונות הגנטית.

לכן, כדי שאבולוציה תתרחש נדרשים כמה דברים:

  • תורשה - שהתכונות של ההורים יעברו בתורשה לצאצאים שלהם.
  • שונות - שהפרטים באוכלוסייה יהיו שונים גנטית זה מזה.
  • ברירה - שרק חלק מהפרטים יצליחו להעמיד צאצאים ולהעביר את התכונות הגנטיות שלהם לדורות הבאים.

פרק זה עוסק בכוחות ובתהליכים שמניעים את האבולוציה.

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: Mechanisms: the processes of evolution .University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

להבין אבולוציה