בלבּה של תיאוריית האבולוציה עומד הרעיון הבסיסי שהחיים על פני כדור הארץ קיימים כבר מיליארדי שנים, והם השתנו במהלך הזמן. האם זו אמונה או השערה מדעית? – התשובה לכך היא שתיאוריית האבולוציה אינה "תיאורטית" ואינה אמונה. מגוון עצום של עדויות תומכות בתיאוריית האבולוציה. העדויות לאבולוציה נאספות כבר יותר מ-300 שנה על ידי חוקרים מתחומי מדע שונים. אמנם מדענים ממשיכים לדון בפרטים של האבולוציה, אך השאלות האם לחיים היסטוריה ארוכה, או האם יש אבולוציה, קיבלו מענה כבר לפני כ-200 שנה. 

ההיסטוריה של החיים מתועדת בקווי עדות רבים, אשר יחד מספרים את ההיסטוריה של החיים על פני כדור הארץ. 

יחידות זמן גאולוגיות

מקורות ומידע נוסף

Evolution and the fossil record. American Geological Institute produced in cooperation with The Paleontological Society. Accessed 1.7.2015

התכנים עובדו מתוך:

  "Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution. University of California Museum of Paleontology: Lines of evidence: The science of evolution. Accessed 1.7.2015

להבין אבולוציה