משום שברירה טבעית יכולה לייצר התאמות מדהימות, מפתה לחשוב עליה ככוח-על, אשר דוחף יצורים בכיוון של התקדמות, שנותן לכל מין תכונות שהוא "צריך" להישרדות. זו תפיסה לא נכונה של ברירה טבעית; כפי שנראה, לברירה הטבעית יש מגבלות, וחלק גדול מהמאפיינים של יצור יהיו מובנים יותר אם נבין טוב יותר את התהליך.

חרק שמחקה עלה

ננסה לענות על השאלות:

  • מהן התפיסות השגויות השכיחות לגבי ברירה טבעית?
  • מדוע תפיסות אלו אינן מדויקות?
  • מדוע ברירה טבעית לא מסלקת את כל האללים המזיקים מהאוכלוסייה?
  • איזה היבט של ברירה טבעית אינו אקראי וכיצד זה משפיע על הכיוון של האבולוציה?
  • אילו תכונות הן התאמות ואילו תכונות אינן התאמות?

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: Misconceptions about natural selection and adaptation. University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

להבין אבולוציה